Téma: Animalia

Citový život zvířat : láska, zármutek, soucítění - úžasná tvář skrytého světa /